Общи условия за ползване

Общи условия
 
Настоящите условия регламентират отношенията между „Кимет“ ООД и ползвателите на онлайн магазина на адрес: http://kimet-gaming.bg
 
Условия за ползване
 
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и не е задължителна.
 
Може да изявите доброволно желание да се регистрирате в случаите, когато желаете да получавате нашият информационен бюлетин, свързан с новостите на сайта и тенденциите.
Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация, дори в случаите на поръчка трябва само да попълните полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, те са отбелязани със звездичка, и тяхната цел е да попълните Вашите контакти за да може безпроблемно да получите поръчаната от Вас стока.  
 Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно доставчика на съответната стока, като „Кимет“ ООД не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 
Цени
 
Всички представени в сайта цени са в български лева с ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, „Кимет“ ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка.
 
Поръчки
 
Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.
 
Плащане
 
Продуктите, предлагани в www.kimet-gaming.bg, могат да се заплатят чрез:
 
Наложен платеж (в брой или с карта) директно на куриера при получаване на пратката
Банков път – с платежно нареждане по сметката на Кимет ООД
      Банка: Юробанк България АД
      IBAN: BG31BPBI81701601313826
      BIC: BPBIBGSF
Плащане с Кредитна или Дебитна карта – само във физическият ни магазин
 
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати чрез “наложен платеж”, като при доставката купувачът получава от куриера касов бон и/или фактура, в която е посочена поръчаната стока с дължимата за нея продажна цена, товарителница от избраната куриерска фирма с дължимата сума по доставката. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка). Стойността на доставката зависи от теглото на продукта и от начина на доставка на съответния продукт. Цените за доставка, които можете да видите в процеса на подаване на поръчката са ориентировъчни!
 
Договор
 
Чрез приемане на общите условия клиента се счита за съгласил се и сключил Договор за продажба от разстояние между „Кимет“ ООД и ползвателите на сайта, същият се счита за сключен в момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „Кимет“ ООД и  клиента направил поръчката получи на e-mail или потвърждение по телефона, че поръчка е със статус "Заявена за доставка"
 
Доставка на поръчана стока и Срок на доставка
 
Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки се договарят допълнително. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
 
За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
 
При посочване от клиента, стоката може да се вземе на място във физическият ни магазин или склад.
 
При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, доставчика задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.
 
Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
 
На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14 (четиринадесет) дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
 
Потребителят предварително писмено да информира „Кимет“ ООД на следният имейл адрес: shop@kimet-gaming.bg , че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
Стоката да е в поставената от производителя оригинална опаковка, да не е увредена или счупена.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. При връщане на стоката по куриер задължителна е сключването на застраховка чупливост, без такава застраховка доставчиците няма да приемат от куриерската фирма върнатите стоки. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на съответния доставчик, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, доставчикът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.
Защита на личните данни
 
С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Кимет“ ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на „Кимет“ ООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели
 
Преглед на стоката. Рекламации
 
При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци в опаковката, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр.София, Младост 3, бл. 303А, „Кимет“ ООД
 
Други
 
„Кимет“ ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й, като „Кимет“ ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. „Кимет“ ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
 
„Кимет“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, „Кимет“ ООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентните органи, и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на „Кимет“ ООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.